- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCIECZKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO POCZDAMU W DNIU 12.05.2024 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCIECZKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO POCZDAMU W DNIU 12.05.2024 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCIECZKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DO POCZDAMU W DNIU 12.05.2024 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że z uwagi na ogromne zainteresowanie wycieczką do Poczdamu Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zadecydowała o zwiększeniu liczby uczestników.

W związku z powyższym wszyscy zapisani członkowie naszej Izby (również z listy rezerwowej), którzy mają zaktualizowane dane oraz potwierdzone opłacanie składek członkowskich będą zakwalifikowani, o czym zostaną poinformowani telefonicznie przez pracownika OIPiP w Poznaniu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł do dnia 30.04.2024 r. na konto OIPiP w Poznaniu:
PKO BP SA Oddział 15 w Poznaniu nr: 86 1020 4027 0000 1002 1775 5314 (tytuł wpłaty: wycieczka Poczdam)
i niezwłocznie przesłać dowód wpłaty na adres mailowy: sekretariat@oipip-poznan.pl

Przy rezygnacji po 30.04.2024 r. koszty wycieczki nie będą zwracane.

W załączeniu przedstawiamy program wycieczki.

Uwaga ❗️❗️❗️Bilety wstępu do Neues Palace są płatne – należy przygotować 12 euro (bilet normalny lub 8 euro (bilet ulgowy). Jeżeli uczestnik nie chce skorzystać ze zwiedzania tego obiektu zobowiązany jest zgłosić ten fakt do dnia 30.04.2024 r. kontaktując się telefonicznie lub mailowo z OIPiP w Poznaniu. Informacja ta jest niezbędna ze względów organizacyjnych (wcześniejsza rezerwacja biletów).

Uwaga ❗️❗️❗️ Zostało jeszcze 13 wolnych miejsc na wycieczkę. Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczny kontakt z Sekretariatem OIPiP w Poznaniu – tel. 61 8620 950.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram