- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Informacja o stronie internetowej Health For Ukraine, która ma na celu skoordynowanie działań w zakresie pomocy medycznej uchodźcom udzielanej w Polsce poza systemem opieki zdrowotnej

Informacja o stronie internetowej Health For Ukraine, która ma na celu skoordynowanie działań w zakresie pomocy medycznej uchodźcom udzielanej w Polsce poza systemem opieki zdrowotnej

Szanowne Pielęgniarki i Położne

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej przy aktualnie dużym napływie uchodźców mimo finansowania przez NFZ może stanowić potężne wyzwanie dla podmiotów leczniczych oraz implikować ryzyko zmniejszenia dostępności do poszczególnych świadczeń zdrowotnych dla obywateli RP jak i samych uchodźców.

Wiele specjalistów oferuje swoją pomoc w zakresie konsultacji ramach swoich praktyk. Wychodząc naprzeciw tym inicjatywom powstała strona Health For Ukraine, które ma na celu skoordynowanie działań w zakresie pomocy medycznej uchodźcom udzielanej w Polsce poza systemem opieki zdrowotnej. Udostępnione zostaną dane specjalistów, którzy oferują bezpłatną ambulatoryjną pomoc medyczną w ramach swoich praktyk. Tłumaczenie strony na język ukraiński pozwoli potrzebującym samodzielnie wyszukać danego specjalistę w swojej okolicy. Docelowo baza ma skupiać lekarzy, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz położne.

Wobec pojawiającego chaosu pomocowego będę niezmiernie wdzięczny za przekazanie niniejszej informacji celem ujednolicenia struktury pomocy uchodźcom.

Strona internetowa: www.healthforukraine.pl

Bezpośredni link do formularza rejestracji: https://forms.gle/LUc7EYxj8mq2i7Vi7

Łączę wyrazy szacunku, Dawid Konwant

Health For Ukraine

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram