- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Informacja o obowiązkowych badaniach statystycznych, których gestorem jest Minister Zdrowia, dotyczących wszystkich praktyk zawodowych, bez względu na kod praktyki wpisanych w RPWDL

Informacja o obowiązkowych badaniach statystycznych, których gestorem jest Minister Zdrowia, dotyczących wszystkich praktyk zawodowych, bez względu na kod praktyki wpisanych w RPWDL

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.

 

Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

 

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do

Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .