- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Informacja dotycząca wyborów w rejonach wyborczych

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW W REJONACH WYBORCZYCH

Wybory delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo –Budżetowo -Wyborczy Pielęgniarek i Położnych dobiegły końca. Zebrania wyborcze odbywały się w okresie od 12.10.2019 do 5.12.2019. Wyznaczono 32 rejony wyborcze a za wyznacznik uczestnictwa w rejonie przyjęto miejsce wykonywania zawodu ( podstawowe zatrudnienie) oraz dla osób, które nie pracują, miejsce zamieszkania .Zebrania wyborcze wspierali merytorycznie członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z regulaminem zebrania odbywały się w jednym ustalonym dniu bez względu na liczbę przybyłych głosujących.  Ogólnie w wyborach uczestniczyło 1012 pielęgniarek i położnych. Szczegółowe zestawienie ilości głosujących osób zawiera tabela. Z przyjętego klucza -1 delegat na 70 pielęgniarek i położnych, można było wybrać 187 delegatów. Jednak niska frekwencja na niektórych zebraniach spowodowała, że 15 mandatów nie obsadzono (11 pielęgniarek i 4 położne). Szczególnie mało osób przybyło w rejonie4,5,21,23. Najwięcej pielęgniarek głosowało w rejonie 17 : 45,4%. Wybrano 172 pielęgniarki i 25 położnych. Nazwiska delegatów znajdują się w tabeli. W wielu rejonach wyborczych pielęgniarki i położne, które nie uaktualniły swoich danych w rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, nie mogły głosować gdyż nie znajdowały się na liście wyborczej. W poprzednim biuletynie znajdowała się informacja o konieczności sprawdzenia, czy jest się na liście wyborczej i czy można głosować z danego rejonu wyborczego.  Przypominam, że każda pielęgniarka i położna ma obowiązek zgłaszania w ciągu dwóch tygodni o zmianie (nazwiska, pracodawcy, miejsca zamieszkania, ukończenia kształcenia podyplomowego) w Dziele Rejestru.

Wybory 2019 w rejonach – frekwencja

Wybory 2019 – delegaci na VIII Okręgowy Zjazd

                                                                                  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

                                                                                Emilia Kłos-Jasińska