Poznań

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

zatrudni:

  1. Położne/pielęgniarki na Blok Operacyjny (Instrumentariuszki)
  2. Położne na oddziały: położniczo-ginekologiczne, porodowy
  3. Położne/pielęgniarki na oddziały: IOM, neonatologiczne, onkologiczny

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz w ramach umowy zlecenie/umowy kontraktowej (zatrudnienie również w niepełnym wymiarze godzin).
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką  nr tel. 61 8419-380 lub osobiście.