Poznań

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 tel. 61 877 57 51

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 tel. 61 877 57 51

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13 tel. 61 877 57 51
Stanowisko: pielęgniarz/pielęgniarka
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Zakres podstawowych czynności: Świadczenie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców DPS.
Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców.
Wymagania obowiązkowe: wykształcenie min. średnie medyczne kierunek pielęgniarstwo, aktualne prawo wykonywania zawodu
Wymagania dodatkowe: Studia licencjackie lub wyższe kierunek: pielęgniarstwo
Wymagane dokumenty:
CV.
List motywacyjny.
Kserokopie świadectw pracy.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.