Poznań

Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań

Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań

Jednostka: Dom Pomocy Społecznej

Stanowisko:  pielęgniarka / pielęgniarz

Informacje dodatkowe: pełen etat lub ½ etatu

Zakres pod stawowych czynności

  1. Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców.
  2. 2. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców. Wymagania obowiązkowe
  3. Wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniarskie.
  4. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Wymagania pożądane

Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty

  1. CV.
  2. 2. List motywacyjny.
  3. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
  4. Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Składanie ofert:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty,  proszę składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań

 

Proszę o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.199r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13, zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.