Poznań

Czy ukończenie przez położną kursu specjalistycznego szczepienia ochronne dla pielęgniarek uprawnia ją do kompleksowego udzielania świadczeń w gabinecie zabiegowym?