- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

BEZPŁATNY WEBINAR DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH „BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA” 28.06.2022 godz. 18:00