Poznań

Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka / pielęgniarz  ZOZ – 5 etaty funkcjonariusza

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie,
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,
– obywatelstwo polskie,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn), korzystanie z pełnych praw publicznych,
– niekaralność

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby wraz z wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (dokument dostępny na stronie www.sw.gov.pl),
– kopia świadectwo lub dyplomy potwierdzający posiadane wykształcenie,
– kopia prawa wykonywania zawodu,
– inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, ukończone kurs itd.

Dokumenty można składać osobiście w Areszcie Śledczym w Poznaniu, bądź wysłać na adres:

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

z dopiskiem: „ogłoszenie – pielęgniarka / pielęgniarz”

 

Nie będą rozpatrywane podania przesyłane drogą elektroniczną.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do działu kadr i płac AŚ w Poznaniu tel: 61 8568 322

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ DO DNIA 30 MARCA 2018 ROKU