- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

„48 GODZIN DYŻURU POD SEJMEM – PATRZYMY POSŁOM NA RĘCE”, 22 i 23.06.2022 MANIFESTACJA POPARCIA DLA POPRAWEK SENATU do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych