Poznań

Terminarz

Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych

(na spotkania zapraszamy pielęgniarki rodzinne, położne rodzinne, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, tematem spotkania będzie dokumentacja elektroniczna oraz zagadnienia dotyczące RODO, na spotkaniu będzie obecny przedstawiciel Firmy KAMSOFT. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy rejestrować się pod numerem telefonu /61/ 8-620-950.)