- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Terminarz

Zespół ds. Położnych

Zespół ds. Położnych – 29 listopada godz. 16.00 – tematyka spotkania będzie dotyczyła kontraktowania usług w POZ (na spotkania Zespołu zapraszamy położne środowiskowe-rodzinne oraz położne szpitalne)