- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Terminarz

VII Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących „Organizacja pracy, prawo i bezpieczeństwo pracowników” 6 – 8 marca 2023, Szczyrk

VII Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
„Organizacja pracy, prawo i bezpieczeństwo pracowników”

Szczyrk, 6 – 8 marca 2023 r.

PROGRAM :

  • Digitalizacja – ucyfrowiona dokumentacja medyczna na oddziale
  • Organizacja pracy zespołu i adaptacja nowych pracowników
  • Prawo pracy – układanie grafików, rozliczanie czasu pracy
  • Komunikacja interpersonalna – sytuacje krytyczne
  • Organizacja pracy stanowisk pielęgniarki i położnej. Bezpieczeństwo i ergonomia
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – czyli jak odnawiać energię. Działania długofalowe i doraźne
  • Mobbing w  zakładzie pracy

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje” lub kliknij tutaj