Poznań

Szanowni Państwo

Informujemy o dodatkowych edycjach kursów w ramach Projektu „Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie” nr WND-POWR.05.04.00-00-0053/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (udział bezpłatny):

  1. kurs specjalistyczny „ Wykonanie  i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”  dla pielęgniarek i położnych zatwierdzonego dnia 26.10.2017r. przez CKPPiP w Warszawie,

Kurs odbędzie się w dniach 05.01.2018r. – 28.02.2018r. Zajęcia teoretyczne ( 50 godz.)  odbędą się :

– I zjazd  – 5.01.2018r. (od godz. 15.00)  i 7.01.2018r.

– II zjazd – 12, 13, 14.01.2018r.

Po zajęciach teoretycznych odbędą się zajęcia stażowe od dnia 15.01.2018r., w grupach 4-osobowych przez 8 dni dla 1 osoby.

  1. kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”

Kurs odbędzie się w dniach 18.01.2018r. (od godz. 14.00) – 28.02.2018r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o zapisy poprzez system SMK.

Szczegółowych informacji o kursach udziela Dział Merytoryczny  Tel. 61 8620 969, 61 8620 952.

Uwaga, w kursie mogą wziąć udział jedynie osoby, które nie uczestniczyły w kursach z w/w Projektu.