- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

BIP

Konsultanci krajowi


KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA stan na dzień 19.04.2022 r.
Lp. Dziedzina Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Data rozpoczęcia kadencji Data zakończenia kadencji Adres miejsca pracy
1. Pielęgniarstwo Prof. dr hab. n. med.

Maria Kózka

16.05.2017 16.05.2022 Instytut Pielęgniarstwa CM UJ

ul. Kopernika 25

31-501 Kraków

tel. 12/421 41 60; 12/431 27 08

e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Dr n. med. Edyta Katarzyna Cudak

 

10.09.2020 10.09.2025 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Smoluchowskiego 11

60-189 Poznań

tel. 61 861 22 39

e-mail: edytacud@ump.edu.pl

3. Pielęgniarstwo chirurgiczne
i operacyjne
Dr n. med. Regina Sierżantowicz 01.01.2022 01.01.2027 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytet

Medyczny w Białymstoku

ul. Szpitalna 37

15-295 Białystok

e-mail: renatasierz@wp.pl

4. Pielęgniarstwo diabetologiczne Mgr Alicja Szewczyk 17.12.2019 17.12.2024 Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel./fax 22/815 10

e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com

5. Pielęgniarstwo epidemiologiczne Dr n. med.

Anna Szczypta

01.02.2018 01.02.2023 Bonifraterskie Centrum Medyczne

Sp. z.o.o. Oddział Kraków

ul. Trynitarska 11

31-061 Kraków

tel. 12/379 71 66

fax 12/430 54 91

e-mail: infoepid@interia.pl

6. Pielęgniarstwo geriatryczne Dr n. med. Ewa Kądalska 28.02.2018 28.02.2023 Klinika i Poliklinika Geriatrii Narodowy Instytut

Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

tel. 22/670 94 67

e-mail: ewa.kadalska@gmail.com

7. Pielęgniarstwo ginekologiczne
i położnicze
Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, prof. UM 11.09.2019 11.09.2024 Katedra Rozwoju Położnictwa Wydział Nauk

o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny
w Lublinie ul. Staszica 4-620-081 Lublin

tel. 81/448 68 42
e-mail: grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl; spupalus@gmail.com

8. Pielęgniarstwo onkologiczne Dr n. med. Małgorzata Pasek 11.09.2019 11.09.2024 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;

ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

tel. kom. 691 524 492

e-mail: malgorzata_pasek@wp.pl

9. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Dr n. o zdr. Mariola Rybka 24.01.2019 24.01.2024 Szpital Lipno Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 6

87-600 Lipno

tel. 54/288 02 63 (323) – Oddz.

fax.54/288 02 63

e-mail: drmariolarybka@wp.pl

10. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Dr n. o zdr. Izabela Kaptacz 12.02.2022 12.02.2027 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi

Częstochowskiej

ul. Krakowska 45 a

42-202 Częstochowa

tel./fax 34/360 54 91

e-mail: ikaptacz@gmail.com

11. Pielęgniarstwo pediatryczne Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek 11.09.2019 11.09.2024 Wojewódzki Specjalistyczny

Szpital Dziecięcy

ul. Żołnierska 18 A

10-561 Olsztyn

tel. 89/539 34 55

fax. 89/533 77 01

e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl 

12. Pielęgniarstwo psychiatryczne Dr n. o zdr. Damian Czarnecki 11.10.2018 11.10.2023 Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr A. Jurasza CM UMKul. Jagiellońska 13-15ul. M. Curie-Skłodowskiej 985-094 Bydgoszcz

tel. 52/585 42 82

e-mail: czarneckidamian@cm.umk.pl

13. Pielęgniarstwo ratunkowe Dr n. med.

Anna Małecka-Dubiela

11.02.2021 11.02.2026 Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK, Zakład

Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego GUM

ul. Smoluchowskiego 17

e-mail: anna.malecka@gumed.edu.pl;

14. Pielęgniarstwo rodzinne Mgr Beata Ostrzycka 01.09.2020 01.09.2025 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Dywitach

ul. Jeżynowa 16

11-001 Dywity

Tel. 89/512 01 22
e-mail: bostrzycka@wp.pl

 

15.

ds. obronności

w dziedzinie pielęgniarstwa

– powołana przez MSWiA

DDr n. med.

Lidia Sierpińska

1 Wojskowy Szpital Kliniczny
w LublinieAl. Racławickie 2320-049 Lublintel. 81/718 23 00fax 81/718 23 77;

kom. 507 810 339

e-mail: sierpinska1@wp.pl

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Instagram