Poznań

Konsultanci krajowi

Aktualizacja – na podstawie dokumentu ze strony Ministerstwa Zdrowia z dnia 08.06.2017 r.


PIELĘGNIARSTWO

dr hab. n. hum. Maria KÓZKA Prof. nadzw. UJ

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel. 12/421 41 60; e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

dr hab. n. med. Danuta DYK

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wydz. Nauk o Zdrowiu UM im. K. Marcinkowskiego;
60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11; tel. 61/861 22 39, 61/861 22 41; e-mail: dyk@ump.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

dr n. med. Anna KOPER

Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka
85-796 Bydgoszcz, ul. Dr I. Romanowskiej 2
tel. 52/374 32 04; e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

mgr Beata OSTRZYCKA

Samodzielny Gminny ZOZ w Dywitach
11-001 Dywity, ul. Jeżynowa 16
tel. 89/512 01 22; email: bostrzycka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dr n. o zdrowiu Mariola RYBKA

Szpital Lipno Sp. z o.o.
87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
tel. 54/288 02 63; e-mail: drmariolarybka@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

dr n. med. Krystyna PISKORZ-OGÓREK

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18A
tel. 89/539 34 55; e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

dr n. med. Beata OCHOCKA

40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 44G;
e-mail: obeata@tlen.pl

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

dr hab. n. hum. Ewa WILCZEK-RUŻYCZKA Prof. nadzw.

30-225 Kraków, ul. Kazimierza Nitscha 17
tel. kom. 660 913 017; e-mail: ewaroz0@poczta.onet.pl

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

dr n. med. Anna MAŁECKA-DUBIELA

80-180 Gdańsk, ul. Częstochowska 11/3
tel. 663 906 046.; e-mail: anna.malecka@gumed.edu.pl

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

dr hab. n. med. Maria Teresa SZEWCZYK Prof. nadzw.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Dr A. Jurasza Collegium Medicum UMK Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii;
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
tel. 52/585 40 70; e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

mgr Izabela KAPTACZ

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Zespół Opieki Paliatywnej;
42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a
tel. 34/360 54 91, 34/360 55 37; e-mail: ikaptacz@wp.pl

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE

mgr Alicja SZEWCZYK

Klinika Endokrynologii i Diabetologii INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”;
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
tel. 22/815 10 42; e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE

mgr Leokadia JĘDRZEJEWSKA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50
tel. 71/373 20 56; e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl