- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Konsultanci krajowi


KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA stan na dzień 23.02.2021 r.
Lp. Dziedzina Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Data rozpoczęcia kadencji Data zakończenia kadencji Adres miejsca pracy
1. Pielęgniarstwo Prof. dr hab. n. med.

Maria Kózka

11.09.2019 11.09.2024 Instytut Pielęgniarstwa CM UJ

ul. Kopernika 25

31-501 Kraków

tel. 12/421 41 60; 12/431 27 08

e-mail: makozka@cm-uj.krakow.pl

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Dr n. med. Edyta Katarzyna Cudak

 

10.09.2020 10.09.2025 Szpital Kliniczny im. K. Jonschera
w PoznaniuOddział Kardiochirurgii Dziecięcej
i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

e-mail: edytacud@ump.edu.pl

3. Pielęgniarstwo chirurgiczne
i operacyjne
Dr n. med. Tadeusz Wasilewski 17.03.2020 17.03.2025 Zakład Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel. 81 749 17 70
e-mail: mwasil.lublin@wp.pl

4. Pielęgniarstwo diabetologiczne Mgr Alicja Szewczyk 17.12.2019 17.12.2024 Klinika Endokrynologii i Diabetologii

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

tel./fax 22/815 10

e-mail: alicja.szewczyk@gmail.com

5. Pielęgniarstwo epidemiologiczne Dr n. med.

Anna Szczypta

01.02.2018 01.02.2023 Szpital Zakonu Bonifratrów
Św. Jana Grandego Sp. z o.o.
w Krakowieul. Trynitarska 11

31-061 Kraków

tel. 12/379 71 66

fax 12/430 54 91

e-mail: infoepid@interia.pl

6. Pielęgniarstwo geriatryczne Dr n. med. Ewa Kądalska 28.02.2018 28.02.2023 Klinika i Poliklinika Geriatrii Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1

02-637 Warszawa

tel. 22/670 91 66

e-mail: ewa.kadalska@gmail.com

7. Pielęgniarstwo ginekologiczne
i położnicze
Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus 11.09.2019 11.09.2024 Zakład Podstaw Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w LublinieAleje Racławickie 1

20-081 Lublin

tel. 81/448 68 40
e-mail: grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl; spupalus@gamil.com

8. Pielęgniarstwo onkologiczne Dr n. med. Małgorzata Pasek 11.09.2019 11.09.2024 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;

ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

tel. kom. 691 524 492

e-mail: malgorzata_pasek@wp.pl

9. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Dr n. o zdr. Mariola Rybka 24.01.2019 24.01.2024 Szpital Lipno Sp. z o.o.

ul. Nieszawska 6

87-600 Lipno

tel. 54/288 02 63 (323) – Oddz.

fax.54/288 02 63

e-mail: drmariolarybka@wp.pl

10. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Dr n. o zdr. Izabela Kaptacz 11.02.2017 11.02.2022 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”

ul. Krakowska 45 a

42-202 Częstochowa

tel./fax 34/360 54 91

e-mail: ikaptacz@gmail.com

11. Pielęgniarstwo pediatryczne Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek 11.09.2019 11.09.2024 Wojewódzki Specjalistyczny

Szpital Dziecięcy

ul. Żołnierska 18 A

10-561 Olsztyn

tel. 89/539 34 55

fax. 89/533 77 01

e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl 

12. Pielęgniarstwo psychiatryczne Dr n. o zdr. Damian Czarnecki 11.10.2018 11.10.2023 Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr A. Jurasza CM UMKul. Jagiellońska 13-15

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

85-094 Bydgoszcz

tel. 52/585 42 82

e-mail: czarneckidamian@cm.umk.pl

13. Pielęgniarstwo ratunkowe Dr n. med.

Anna Małecka-Dubiela

11.02.2021 11.02.2026 Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego GUM

ul. Smoluchowskiego 17

e-mail: annamalecka234@wp.pl lub

anna.malecka@gumed.edu.pl;

14. Pielęgniarstwo rodzinne Mgr Beata Ostrzycka 01.09.2020 01.09.2025 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach

ul. Jeżynowa 16

11-001 Dywity

Tel. 89/512 01 22
e-mail: bostrzycka@wp.pl