- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Maria Stachowska

MARIA STACHOWSKA 1957-2023

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 20 stycznia 2023 r.

odeszła do Pana na wieczny dyżur nasza Koleżanka Pielęgniarka

Śp. dr Maria Stachowska 

wspaniały, szlachetny, o wielkim sercu Człowiek.

 

W osobie Zmarłej środowisko pielęgniarek i położnych utraciło niezwykłą Mentorkę i  Przewodniczkę po kanonach pielęgniarstwa rodzinnego. Pielęgniarstwo było dla Niej nie tylko codziennym wykonywaniem zawodu, a pasją i powołaniem, co udowadniała swoją postawą i zaangażowaniem, wpajając te cechy studentom w trakcie nauki do zawodu.

W okresie przemian w systemie ochrony zdrowia przecierała szlaki dla rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego, otwierając jeden z pierwszych NZOZ Pielęgniarski  Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „Palium”. Była członkiem Komisji Egzaminów Państwowych w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego, kierownikiem specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, wykładowcą.  W strukturach samorządu zawodowego pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, była Członkiem Okręgowej Rady, Delegatem na Zjazdy Krajowe i Członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego, także Konsultanta Społecznego przy Ministrze Zdrowia ds. POZ. Pielęgniarki i położne rodzinne zrzeszone w Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce doceniając wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie powierzyły Jej funkcję Prezesa Kolegium, którą pełniła przez kilkanaście lat do chwili obecnej.

 

Marysiu, podstępna choroba i śmierć wyrwała nam Ciebie i przeniosła tam, gdzie nie ma bólu, cierpienia i ziemskiej codzienności. Przychodzi zawsze nie w porę, nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia.

Będziemy pamiętać …

 

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

Teresa Kruczkowska

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30.01.2023 r. Mszą Świętą o godz. 11.00 w Kościele Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela ul. Sióstr Misjonarek 8 Poznań – Morasko, po czym złożenie prochów na cmentarzu parafialnym na Morasku.