Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
Linki
Kontakt
Galeria

Dla poszukujących pracy wykaz szpitali na terenie naszej Izby

Oferty pracy w kraju

oferty są usuwane po 30 dniach od ich zgłoszenia
 • 25.05.2016 Kierownik WCM REMEDIUM
  zaprasza do współpracy pielęgniarki z dobrą znajomością obsługi komputera w zakresie od poradni lekarza rodzinnego, poprzez ambulatorium specjalistyczne na oddziale operacyjnym kończąc. Praca bez dyżurów nocnych, świąt i weekendów. Pełen etat. Preferuję kursy kwalifikacyjne (szczepienia, piel. operacyjnej i anestezjologicznej). Przebiję dotychczasową ofertę pracodawcy. Tel. 604-565-283 lub 664-970-755
 • 19.05.2016 Areszt Śledczy w Poznaniu
  ogłasza nabór na następujące stanowisko: Pielęgniarka / pielęgniarz ZOZ - 2 etat funkcjonariusza. Wymagania: średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, obywatelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn), korzystanie z pełnych praw publicznych, niekaralność. Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do służby wraz z wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (dokument dostępny na stronie www.sw.gov.pl), kopia świadectwo lub dyplomy potwierdzający posiadane wykształcenie, kopia prawa wykonywania zawodu, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe, ukończone kurs itd.
  Dokumenty można składać osobiście w Areszcie Śledczym w Poznaniu, bądź wysłać na adres: Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań z dopiskiem: "ogłoszenie - pielęgniarka / pielęgniarz". Nie będą rozpatrywane podania przesyłane drogą elektroniczną. Wszelkie pytania proszę kierować do działu kadr i płac AŚ w Poznaniu tel: 61 8568 322. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ DO DNIA 13 CZERWCA 2016 ROKU
 • 16.05.2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.
  zatrudni pielęgniarki instrumentariuszki i anestezjologiczne. Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Oferty prosimy kierować na adres: SPZOZ w Grodzisku Wlkp. 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 17; tel. kontaktowy: 519 137 754; e-mail : szpital@spzoz-grodzisk.pl
 • 10.05.2016 Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 7/19 zatrudni pielęgniarki w systemie pracy zmianowej. Kontakt z Przełożonym Pielęgniarek: tel. 618212264, 8411451
 • 10.05.2016 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 3, pilnie zatrudni pielęgniarki na umowę o pracę na etaty w oddziały szpitalne zabiegowe i zachowawcze oraz bloki operacyjne. Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty z wymaganymi do rekrutacji dokumentami w dni robocze w godzinach 7 do 14 lub kontakt telefoniczny / dni robocze od 7 do 14 godziny / nr tel.61 8739 014 Naczelna Pielęgniarka / Przełożona Pielęgniarek.
 • 29.04.2016 Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
  ul. Przybyszewskiego 49
  zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne oraz pielęgniarki chętne podjąć specjalizację z tej dziedziny. Kontakt: Naczelna Pielegniarka tel. 61 8691 263
 • 27.04.2016 Akademia Morska w Gdyni
  poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarza na statek "Dar Młodzieży". Zatrudnienie od 18.05.2016 (długość trwania umowy do ustalenia indywidualnie). Rejon pływania: Gdynia - Świnoujście - Bremerhaven (Niemcy) - Gdynia - Szczecin - Aalborg (Dania) - Delfzijl (Holandia) - Antwerpia (Belgia) - Lizbona (Portugalia)- Rostock (Niemcy) - Blyth (Wielka Brytania) - Goteborg (Szwecja) - Gdynia
  Szczegółowy plan rejsów dostępny na stronie Działu Armatorskiego: http://www.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/mx-2314n_20160322_103128.pdf Wymagania: dyplomowany/a pielęgniarz/ pielęgniarka, ratownik medyczny, aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia, świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate) oraz w zakresie problematyki ochrony na statku, książeczka żeglarska. Kontakt: Dział Armatorski: tel. 58 5586 395 lub email: armator@am.gdynia.pl Aplikację (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres mailowy armator@am.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.
 • 27.04.2016 Szpital w Grodzisku Wlkp.
  zatrudni położne/położnych w nowo otwartym bloku porodowym. Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Oferty prosimy kierować na adres: SPZOZ w Grodzisku Wlkp. 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 17; kontakt tel. 519 137 754; e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl
 • 25.04.2016 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
  zatrudni osoby na stanowisku pielęgniarka/ pielęgniarz. Wymagania obowiązkowe:
  wykształcenie wyższe lub średnie medyczne, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, znajomość obsługi komputera, komunikatywność. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy. Inne informacje: Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy. Możliwość zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Składanie ofert: oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo z dopiskiem Sekretariat lub na adres e-mail: dpslisowki@powiat.poznan.pl w terminie do 13 maja 2016r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w dziale kadr pod numerem telefonu 61 8148049. Prosimy też o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm)". Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyszukaj: