Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania


Biuletyn informacyjny OIPiP


Listopad-Grudzień

WIELODYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM ZE SCHORZENIEM NEUROLOGICZNYM cz. II

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zorganizowała kolejną konferencję z zakresu neurologii, która była kontynuacją poprzedniej (tj. z 13 marca 2008r.)
Tym razem prelegenci omówili problemy pacjentów z chorobą Parkinsona i chorobą Alzheimera.
Konferencja odbyła się 3 października b.r. w kinie „Apollo". Uczestniczyło w niej około 400 pielęgniarek i położnych z terenu naszej Izby oraz innych (Bydgoszcz, Ciechanów, Kalisz, Kościan, Leszno, Piła, Świdnica, Żary). Jako pierwsza referat zatytułowany „Choroba Parkinsona i Choroba Alzheimera - dwa największe wyzwania neurologii XXI wieku" wygłosiła lek. med. Elżbieta Szczepaniak, dokonując charakterystyki porównawczej obu jednostek chorobowych. Postęp cywilizacji i rozwoju nauk medycznych powoduje znaczne wydłużenie życia. Choroby degeneracyjne OUN doprowadzające do znacznego kalectwa intelektualnego i ruchowego są wyzwaces starzenia są nadzieją poprawy efektów leczenia tych dwóch bardzo poważnych chorób, które będą odczuwalne zarówno dla chorych, ich rodzin i opiekunów, a w skali makroekonomicznej dla całych społeczeństw.
Drugi temat „Pielęgnowanie pacjenta z chorobą Parkinsona" zreferowała mgr Maria Wilkiewicz. Przedstawiła 12 najważniejszych problemów pielęgnacyjnych w zaawansowanej fazie choroby, których głównym źródłem są objawy podstawowe i dodatkowe, powikłania ruchowe związane z długoletnią farmakoterapią jak również reakcje pacjenta na chorobę i postępującą niepełnosprawność. Głównym celem opieki pielęgniarskiej jest pomoc pacjentowi w jak najdłuższym utrzymaniu niezależności oraz w zaspokojeniu potrzeb poprzez bezpośrednie oddziaływanie pielęgnacyjne, wsparcie, edukację chorego i jego opiekunów, jak również poprzez współudział w procesie leczenia i profilaktyce powikłań.
Kolejna prelegentka dr n. med. Dorota Warzecha omówiła temat „Rehabilitacja w chorobach Parkinsona", zwracając głównie uwagę na:
- rodzaj zaburzeń ruchowych, takich jak: bradykineza, akinezja, drżenia, sztywność,
- zaburzenia utrzymania postawy ciała, dyskineza, osłabienie siły mięśniowej,
- zasady usprawniania - uwagi ogólne dla fizjoterapeutów i dla pacjentów,
- cele ogólne i strategie fizjoterapii.
Rehabilitacja znacznie zmniejsza objawy parkinsonizmu, korzystnie wpływa na stan psychiczny pacjenta, poprawia równowagę, chód, koordynuje postawę ciała, opóźnia zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i usprawnia pracę narządów wewnętrznych.
Czwartym tematem były „Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą Alzheimera", który prezentowała mgr Justyna Kiejda.
Głównymi problemami pielęgnacyjnymi u chorych na Alzheimera są:
- zaburzenia myślenia i pamięci,
- izolacja społeczna i bezczynność,
- zaburzenia komunikowania,
- niewłaściwe zachowania chorego i deficyt wiedzy oraz umiejętności postępowania opiekunów,
- zaburzenia snu i wędrowanie oraz sen w ciągu dnia,
- odwodnienie i niedożywienie,
- nietrzymanie moczu i stolca,
- zaparcia,
- obciążenie opiekuna.
Powyższy temat w całości prezentujemy na str. 4-7 Biuletynu.
Podsumowaniem konferencji było wystąpienie mgr Elżbiety Fiszbach - Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, która omówiła cele i zakres działania Stowarzyszenia, pomoc udzielaną rodzinom chorych. Stowarzyszenie prowadzi tylko nieodpłatną działalność statutową na rzecz chorych i ich rodzin. Działalność ta obejmuje zadania publiczne w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ochrony i promocji zdrowia,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego i jak wiele tego typu instytucji boryka się z wieloma problemami, gdzie największym z nich jest brak sali na cykliczne spotkania chorych i ich rodzin (1 x w m-cu). Dotychczasowy użyczający odmówił dalszego nieodpłatnego wynajmowania, a Stowarzyszenia niestety nie stać na kilkuset-złotową odpłatność. Trwają rozmowy na ten temat i miejmy nadzieję na pozytywne rozwiązanie problemu z korzyścią przede wszystkim dla pacjentów.
Na koniec chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za liczny udział i duże zainteresowanie, czego dowodem było wiele pytań do prelegentów w wyznaczonym czasie.
Słowa podziękowania również pod adresem sponsora - firmy Baxter za wsparcie finansowe.
Żałować jedynie należy, że spośród zgłaszających się 35 osób nie uczestniczyło w konferencji, blokując tym samym miejsca innym chętnym, którym zmuszeni byliśmy odmówić ze względu na brak miejsc. Wcześniejsza informacja o rezygnacji z uczestnictwa na pewno rozwiązałaby ten problem.
Następną konferencję Okręgowa Rada planuje zorganizować w okresie Targów Saldent, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Przewodnicząca Komisji
ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
mgr Teresa Kruczkowska

Wyszukaj: