Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania

30.06.2008

Film przygotowany przez Wielkopolskie Centrum Onkologii o programie profilaktyki raka piersi

(więcej ...)

27.06.2008

Podstawowa opieka zdrowotna - higiena szkolna - komunikat dla świadczeniodawców

(więcej ...)

27.06.2008

Protokół ze Spotkania Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu i Wydziałów Ochrony Zdrowia Uniwersytetów i Akademii Medycznych

(więcej ...)

24.06.2008

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Warszawa, 1-4.10.2008

(więcej ...)

24.06.2008

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek

(więcej ...)

19.06.2008

Informacja dotycząca publikacji tytułów licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa w Dzienniku Urzędowym UE

(więcej ...)

19.06.2008

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny”, Elbląg, 16-17.10.2008r.

(więcej ...)

19.06.2008

Pilnie poszukiwane pielęgniarki, najchętniej środowiska nauczania i wychowania na obóz organizowany dla dzieci przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gościmiu k/ Drezdenka

(więcej ...)

17.06.2008

Pismo Jacka Grabowskiego - Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zmiany warunków finansowania świadczeń w zakresach: świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej

(więcej ...)

16.06.2008

Zaproszenie Uczelni, wybranych w I etapie postępowania przetargowego do podpisywania Umów Ramowych

(więcej ...)

11.06.2008

Uzupełnione ogłoszenie o wyborze ofert (studia pomostowe)

(więcej ...)

10.06.2008

Sympozjum „Świadome i nowoczesne podejście do porodu i opieki nad noworodkiem – szansa na zmniejszenie interwencji medycznej podczas porodu”, 25.09.2008, Wrocław

(więcej ...)

10.06.2008

Informacja dotycząca sprostowania ogłoszenia o wyborze ofert, złożonych przez wykonawców (uczelnie) zamierzających realizować studia pomostowe, dofinansowane ze środków unijnych

(więcej ...)

09.06.2008

Informacja dotycząca studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających się od 2008 roku

(więcej ...)

09.06.2008

Ogłoszenie o wyborze ofert II edycja – szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

(więcej ...)

02.06.2008

I Nadbałtyckie Sympozjum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki pt. „Specyfika pracy pielęgniarek anestezjologicznych w przekroju profilowanych bloków operacyjnych” 17-19.10.2008, Gdańsk-Sobieszewo

(więcej ...)

29.05.2008

Informacja dotycząca projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

(więcej ...)

29.05.2008

Specjalistyczne szkolenia w zakresie problematyki HIV/AIDS organizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

(więcej ...)

28.05.2008

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym cyklu warsztatów edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek w dniu 16.05.2008

(więcej ...)

17.05.2008

Poznańskie Spotkania Endowaskularne 2008, Poznań 10.06.2008

(więcej ...)

19.05.2008

Z przykrością informujemy, że p. Wanda Luboińska nie żyje. Pogrzeb odbył się w środę 21.05.2008r. o godz. 9.40 na Cmentarzu Junikowskim.

17.05.2008

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

(więcej ...)

17.05.2008

Pismo Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbiety Buczkowskiej do Władysława Husejko Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP

(więcej ...)

17.05.2008

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP

(więcej ...)

14.05.2008

Komunikat do fachowych pracowników opieki zdrowotnej, dotyczący wyników badania D:A:D, w odniesieniu do abakawiru i dydanozyny

(więcej ...)

14.05.2008

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

(więcej ...)

14.05.2008

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

(więcej ...)

14.05.2008

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Uzależnienia a Rodzina" (Pielęgniarstwo Pediatryczne - Nowe Zadania) - Nałęczów, 3-5.09.2008r.

(więcej ...)

14.05.2008

IV Konferencja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Pielęgniarstwo kardiologiczne nadzieje i wyzwania”, 03-05.10.2008

(więcej ...)

12.05.2008

List otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

(więcej ...)

09.05.2008

Materiały z konferencji informacyjno-promocyjnej z realizatorami projektu systemowego w dn. 29.04.08 r.

(więcej ...)

06.05.2008

Studia pomostowe na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

(więcej ...)

06.05.2008

Informacja nt. zeszytów naukowych ,, Problemy Pielęgniarstwa’’, czasopisma Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

(więcej ...)

30.04.2008

Informacja o powstaniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

(więcej ...)

24.04.2008

Pismo Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie zaliczenia zawodów pielęgniarki i położnej do zawodów wykonywanych w warunkach szczególnych oraz prawa do wcześniejszych świadczeń emerytalnych

(więcej ...)

24.04.2008

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zamiaru powołania Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego oraz pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

(więcej ...)

22.04.2008

Zapraszamy pielęgniarki środowiskowe-rodzinne na spotkanie w dniu 29.04.2008r. (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie OIPiP w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65. W czasie spotkania przewidziane jest szkolenie nt. "Postępowanie z portami naczyniowymi - omówienie i pokaz" - dr Danuta Sobańska WCO

22.04.2008

Konferencja poświęcona problemowi chorób pneumokokowych i ich profilaktyki oraz charytatywnej akcji szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z domów dziecka, 24.04.2008, Poznań

(więcej ...)

21.04.2008

Komunikat w sprawie wad jakościowych produktów leczniczych spowodowanych przez niewłaściwe przygotowanie preparatów przez personel medyczny

(więcej ...)

14.04.2008

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opieka nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie - trudności i satysfakcje”, Opole, 20.06.2008

(więcej ...)

14.04.2008

Komunikat ze spotkania Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP z przedstawicielami „Porozumienia Zielonogórskiego”

(więcej ...)

10.04.2008

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego„Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii”, Bydgoszcz, 26-27. 09.2008

(więcej ...)

09.04.2008

Zarządzenie Nr 22/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.04.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

(więcej ...)

04.04.2008

Zapraszamy na szkolenie dla położnych środowiskowych-rodzinnych w dniu 8.05.2007r

(więcej ...)

03.04.2008

Komunikat w sprawie dofinansowania ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2008 r.

(więcej ...)

27.03.2008

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej warunków pracy pielęgniarek

(więcej ...)

20.03.2008

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Bezpieczny szpital – nowoczesne rozwiązania. Metody ograniczania ryzyka zakażeń”, Poznań 11.04.2008

(więcej ...)

20.03.2008

Rekomendacje Konferencji „Białego Szczytu” z dnia 19.03.2008r.

(więcej ...)

20.03.2008

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11.03.2008r. w sprawie "Katalogu problemów do dyskusji" dokumentu przekazanego na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 25.02.2008r. przez prof. Marka Safjana

(więcej ...)

19.03.2008

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby przewlekłe XXI wieku – problemy medyczne i społeczno-polityczne", Wrocław, 12-13.09.2008

(więcej ...)

19.03.2008

I Konferencja Naukowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie profilaktyka, pielęgnowanie, rehabilitacja", 26-27.09.2008, Tarnów

(więcej ...)

15.03.2008

Złoty Jubileusz Szkół Rodzenia w Polsce, Łódź, 16-17.05.2008

(więcej ...)

11.03.2008

III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek „Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie”, 13.05.2008, Warszawa

(więcej ...)

11.03.2008

Ogólnopolska Konferencja Położnych „Pielęgnacja kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka” 6-8.06.2008, Szczyrk

(więcej ...)

07.03.2008

Komunikat ze strony internetowej NFZ w sprawie uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”

(więcej ...)

05.03.2008

Pismo Jacka Paszkiewicza – Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące problematyki w zakresie rejestrowania indywidualnych praktyk pielęgniarek lub położnych uwzględniających miejsce udzielania świadczeń, które dotychczas były rejestrowane w formie indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych w miejscu wezwania

(więcej ...)

26.02.2008

Zarządzenie Nr 17/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22.02.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

(więcej ...)

26.02.2008

Wojewódzki Kurs Doszkalający dla Położnych i Położnych Środowiskowych z Zakresu Pobierania Cytologii

(więcej ...)

21.02.2008

Zmiana adresu strony internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

(więcej ...)

21.02.2008

Minister Zdrowia podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

(więcej ...)

20.02.2008

Zapraszamy położne i pielęgniarki na kurs „Metody rozpoznawania płodności. Metoda wielowskaźnikowa – podwójnego sprawdzenia”

(więcej ...)

20.02.2008

Informacja dotycząca możliwości skrócenia czasu kształcenia na tzw. studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych

(więcej ...)

19.02.2008

Treść pisma skierowanego do Prezesa NFZ w sprawie sytuacji pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych

(więcej ...)

12.02.2008

Zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek w dniu 14.03.2008r.

(więcej ...)

12.02.2008

Pismo CKPPiP w sprawie banku pytań egzaminacyjnych na specjalizacjach

(więcej ...)

12.02.2008

Pismo do Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące nieprawidłowości w poz

(więcej ...)

12.02.2008

BEZPŁATNA V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ewaluacja Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Problemy zdrowia psychicznego”, 16.05.2008, Łódź

(więcej ...)

11.02.2008

Zapraszamy na konferencję „Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży”, Urząd Miasta Poznania, 9.05.2008

(więcej ...)

08.02.2008

Zapraszamy na szkolenia dla położnych środowiskowych-rodzinnych

(więcej ...)

08.02.2008

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad pobierania i transportu materiałów do badań laboratoryjnych pobranych w miejscu zamieszkania pacjenta przez pielęgniarki/położne wykonujące świadczenia jako samodzielne podmioty

(więcej ...)

04.02.2008

Warsztaty szkoleniowe Stowarzyszenia na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej

(więcej ...)

31.01.2008

Protokół ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 stycznia 2008 r.

(więcej ...)

31.01.2008

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu oraz BIT – Biznes - Innowacje – Technologie Sp. z o.o. zapraszają na konferencję pt. „WIELODYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM ZE SCHORZENIEM NEUROLOGICZNYM”, która odbędzie się 13.03.2008r. podczas targów SALMED 2008 w Poznaniu

(więcej ...)

31.01.2008

ZAPRASZAMY NA JEDNODNIOWE KURSY DOSKONALĄCE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

(więcej ...)

28.01.2008

II Międzynarodowy Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych, Świnoujście, 23-26.04.2008

(więcej ...)

23.01.2008

nowe oferty pracy

(więcej ...)

23.01.2008

IV Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy pt. „Współczesne wyzwania pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących”, Sopot, 28-30.04.2008

(więcej ...)

23.01.2008

Szkolenie „Organizacja i zarządzanie w opiece paliatywnej", Łódź, 28.02.- 01.03.2008

(więcej ...)

21.01.2008

Komunikat ze spotkania Przewodniczących ORPiP z Wielkopolski, Prezesa Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce oraz przedstawiciela WOW NFZ w dniu 18.01.2008r.

(więcej ...)

21.01.2008

Stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie pytań, dotyczących zagadnień związanych między innymi z procedurą podawania przez pielęgniarkę leku do cewnika zewnątrzoponowego

(więcej ...)

21.01.2008

Komunikat dla Świadczeniodawców - rozliczenia umów POZ za miesiąc styczeń 2008 r

(więcej ...)

15.01.2008

Informacja Urzędu Podatkowego w Warszawie w sprawie przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego

(więcej ...)

15.01.2008

Pismo WOW NFZ w sprawie gabinetu pielęgniarki POZ

(więcej ...)

15.01.2008

Pismo do Dyrektorów i Organów Założycielskich placówek ochrony zdrowia w sprawie sytuacji materialnej pielęgniarek i położnych

(więcej ...)

15.01.2008

Stanowisko Prezydium ORPiP w Poznaniu z dnia 9.01.2008r. w sprawie sytuacji materialnej pielęgniarek i położnych

(więcej ...)

11.01.2008

Notatka ze spotkania w dniu 9 stycznia 2008 r. w Centrali NFZ, dotyczącego zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ

(więcej ...)

10.01.2008

Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Szpitalnych

(więcej ...)

10.01.2008

Pismo skierowane do Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zapisów Zarządzenia Nr 105/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2007 roku

(więcej ...)

10.01.2008

XII Spotkanie Naukowe - Konferencja „Postępowanie z raną. Standard roku 2008”, 15-16.05.2008, Katowice

(więcej ...)

4.01.2008

Zarządzenie Nr 1/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4.01.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

(więcej ...)

4.01.2008

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w związku z akcją „Tydzień profilaktyki raka szyjki macicy”, w dniu 22.01.2007r.

(więcej ...)

2.01.2008

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wniosek podjęty przez V Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu w sprawie uzyskania prawa do nabycia świadczeń emerytalnych po 35 latach pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej

(więcej ...)

2.01.2008

IX Kongres Pielęgniarek Polskich i II Zjazd Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek, Przełożonych Pielęgniarek „Człowiek podmiotem opieki pielęgniarskiej” 9-11.05.2008, Solina

(więcej ...)

2.01.2008

nowe oferty pracy

(więcej ...)

Wyszukaj: