Strona główna
Aktualności
Biblioteka
Biuletyn
Komisje i zespoły
Konferencje
Konkursy
Konsultanci i opinie
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
O Izbie
Ośrodek Informacyjno
Edukacyjny
Pielęgniarki i Położne w UE
Zamówienia publiczne
Praca
Prawo
Szkolenia
Ubezpieczenia - nowość
Uchwały
XXV-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych
Linki
Kontakt
Galeria
Wnioski do pobrania

1. Szkolenie dla pielęgniarek

Miasto Poznań wraz z partnerami projektu „Taki mały a V.I.P. – tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem” zaprasza pielęgniarki zatrudnione w poznańskich placówkach i instytucjach na sesje szkoleniową poświęconą budowaniu systemu ochrony małych dzieci do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem.

W programie szkolenia:

-      rola, zadania i obowiązki pracowników poszczególnych służb i instytucji w sprawach dotyczących ochrony małych dzieci (0-5) przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem

( pracownik socjalny, policjant, kurator sądowy, położna, pielęgniarka, pracownik oświaty)

-      fundamentalne zasady obowiązujące wszystkie osoby pracujące na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem

-      procesy będące podstawą pracy z dziećmi i ich rodzinami: od momentu pojawienia się niepokoju o dziecko i zgłoszenia, poprzez trwanie wstępnej oceny sytuacji dziecka i następujących po niej działań aż do weryfikacji podjętych działań

-      przedstawienie wypracowanych w ramach projektu „Taki mały a VIP”, wspólnie z lokalnymi partnerami, interdyscyplinarnych procedur mających na celu lepszą ochronę małych dzieci – robocze schematy

-      kontynuacja projektu „Taki mały a VIP” – propozycja pilotażowego wdrożenia lokalnego systemu ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem – w wybranej dzielnicy miasta Poznania

-      prezentacja  formularza do zbierania informacji o rodzinie z małymi dziećmi

-      propozycje uczestników szkolenia usprawnienia zaprezentowanego systemu, rekomendacje danej służby/instytucji – dyskusja na temat

Prowadzący: Marzena Affeldt – Fundacja „Dziecko w Centrum”, Magdalena Stawicka- Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci ZERO-PIĘĆ.

Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia br. w godzinach od 9 do 14 w sali OIPiP.

Szkolenie jest bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z Programu Wspólnotowego Daphne III.

2. Szkolenie dla położnych

Miasto Poznań wraz z partnerami projektu „Taki mały a V.I.P. – tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem” zaprasza położne zatrudnione w poznańskich placówkach i instytucjach na sesje szkoleniową poświęconą budowaniu systemu ochrony małych dzieci do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem

W programie szkolenia:

-      rola, zadania i obowiązki pracowników poszczególnych służb i instytucji w sprawach dotyczących ochrony małych dzieci (0-5) przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem

( pracownik socjalny, policjant, kurator sądowy, położna, pielęgniarka, pracownik oświaty)

-      fundamentalne zasady obowiązujące wszystkie osoby pracujące na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem

-      procesy będące podstawą pracy z dziećmi i ich rodzinami: od momentu pojawienia się niepokoju o dziecko i zgłoszenia, poprzez trwanie wstępnej oceny sytuacji dziecka i następujących po niej działań aż do weryfikacji podjętych działań

-      przedstawienie wypracowanych w ramach projektu „Taki mały a VIP”, wspólnie z lokalnymi partnerami, interdyscyplinarnych procedur mających na celu lepszą ochronę małych dzieci – robocze schematy

-      kontynuacja projektu „Taki mały a VIP” – propozycja pilotażowego wdrożenia lokalnego systemu ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem – w wybranej dzielnicy miasta Poznania

-      prezentacja  formularza do zbierania informacji o rodzinie z małymi dziećmi

-      propozycje uczestników szkolenia usprawnienia zaprezentowanego systemu, rekomendacje danej służby/instytucji – dyskusja na temat

Prowadzący: Marzena Affeldt – Fundacja „Dziecko w Centrum”, Magdalena Stawicka- Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci ZERO-PIĘĆ.

Sesja odbędzie się w dniu 13 grudnia br. w godzinach od 9 do 14 w sali OIPiP.

Szkolenie jest bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z Programu Wspólnotowego Daphne III.

Wyszukaj: