- Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu

Poznań

Bezpłatne szkolenie online dla pielęgniarek / pielęgniarzy / położnych operacyjnych / chirurgicznych z zakresu patomorfologii – Standardy postępowania z materiałem do badań histopatologicznych, cytologicznych, przykłady dobrych praktyk, 3 oraz 4.11.2021

Bezpłatne szkolenie online dla pielęgniarek / pielęgniarzy / położnych operacyjnych / chirurgicznych z zakresu patomorfologii – Standardy postępowania z materiałem do badań histopatologicznych, cytologicznych, przykłady dobrych praktyk, 3 oraz 4.11.2021

Dedykowane Państwu jednodniowe szkolenie jest szczególnie ważnym elementem pracy w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, jak i chirurgicznego.
Materiał biologiczny pobierany w czasie procedur zabiegowych stanowi ważną część postępowania diagnostycznego, a w następstwie otrzymanych wyników także terapeutycznego u każdego pacjenta poddanego zabiegowi operacyjnemu. Szczególnie istotne jest to w przypadku pacjentów onkologicznych, kiedy to właśnie wynik badania poprawnie przygotowanego i zakonserwowanego preparatu stanowi o ich przyszłości.
Zapraszam wszystkie pielęgniarki, pielęgniarzy i położne operacyjne do poświecenia jednego dnia, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom, a sobie satysfakcję z udziału w ich leczeniu, a często ratowaniu zdrowia i życia.

Jolanta Plens-Gałaska
Sekretarz ORPiP w Poznaniu
Pielęgniarka Operacyjna

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl/
Szkolenia dla pielęgniarek odbędą się w formule online w dniach 3 oraz 4 listopada br.