Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Strona główna
Dane teleadresowe

Struktura OIPiP

Okręgowa Rada
Prezydium Rady
S±d Okręgowy
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Rzecznik Odpowiedzialno¶ci Zawodowej
Komisje i zespoły

Uchwały

Uchwały Rady
Uchwały Prezydium Rady

Informacje techniczne

Rejestr zmian
Redakcja
Obsługa techniczna

Wyszukaj:    

Okrgowa Izba Pielgniarek i Poonych

ul. Grunwaldzka 65
60-311 Pozna

e-mail:

Sekretariat: sekretariat@oipip-poznan.pl

Dzia Merytoryczny merytoryczny1@oipip-poznan.pl lub merytoryczny2@oipip-poznan.pl

Telefon:

Sekretariat 61 862-09-50

Dzia Merytoryczny 61 8620-952 lub 61 8620-969

Dzia Prawa Wykonywania Zawodu 61 862-09-54 lub 55

Ksigowo 61 862-09-53


Fax 61 862-09-51

Konto:

BZ WBK III Oddzia Pozna
nr: 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602