Poznań

Życzenia

Z okazji

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania
za trudną i odpowiedzialną pracę
w opiece nad chorymi i cierpiącymi.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom,
by codzienny wysiłek wkładany w realizację zadań zawodowych przynosił satysfakcję, wdzięczność pacjentów
i został doceniony w sferze materialnej.

Każdy dzień niech będzie wypełniony radością i nadzieją
na lepszą przyszłość i spełnienie marzeń, także osobistych.


W imieniu
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

Przewodnicząca

Teresa Kruczkowska